Frank&Bil - ApS

Tlf: 2159 7038 E-mail: Frankogbil(at)outlook.dk

Specielle betingelser i forbindelse med boring/gravning af huller (opsætning af hegn o.l.):

Montagebetingelser er gældende for alle opgaver ved montage af hegn (herunder andet hvortil der skal graves/bores huller i jorden), udført af Frank&Bil ApS. 

1. JORDBUNDSFORHOLD

Prisen på montagen er givet på baggrund af, at opsætningen kan udføres i almindelige jordbunds-forhold. Der må ikke forekomme store sten, byggeaffald, belægning, kabler i jorden eller andet som gør at montagen bliver problematisk for, at Frank&Bil ApS kan udføre montagen.

2. MONTERINGEN ER FULDENDT

Efter vores montør har færdigmeldt montagen af hegnet eller andet, vil Frank&Bil fremsende en faktura på det aftalte beløb, tillagt evt. ekstra tid samt evt. ekstra materialer.

3. OPLYSNINGER OMKRING FORHOLD

Kunden er forpligtet til, at informere omkring forsyninger, ledninger, kabler eller lignende hvor der skal monteres hegn. Det er kundens ansvar at der er søgt tilladelse til at grave samt montere hegn det pågældende sted. Frank&Bil ApS har ikke ansvar for skader på forsyninger, kabler, ledninger eller andet som er skjult under jorden, dette påligger kunden som får monteret hegnet.

4. HEGNSLINJEN

Inden Frank&Bil ApS ankommer til pladsen skal følgende være klar: Montagestedet er ryddet, plan og ryddet for buske, rødder, grene samt andet som kan vanskeliggøre monteringen. Det kræves at Frank&Bil ApS uden problemer kan komme frem til arbejdsområdet med maskiner samt værktøj. Frank&Bil ApS har ikke ansvar for afsætning af hegnslinje, godkendelser fra kommunen placering af hegn samt låger – Med mindre andet er aftalt skriftlig med Frank&Bil ApS.

5. FORBEHOLD

Det forlanges at monteringen kan fuldføres i en proces uden unaturlige stop som ikke er forårsaget af Frank&Bil ApS – Skulle der forekomme unaturlige stop, har Frank&Bil ApS ret til at udskyde arbejdet, der vil blive fremsendt en ekstra faktura på kørsel samt timer. Ekstra arbejde afregnes med 550 kr. pr. time ex moms. Kørsel afregnes med 5,65 kr. pr. kørt km.

6. KRAV / SKADER

Skulle der komme erstatningskrav mod Frank&Bil ApS, kan kravet ikke overstige fakturabeløbet ex moms for ydelsen som er købt.

7. AFFALD/OVERSKYDENDE JORD O.L.

Overskydende jord som fremkommer af nedgravning af stolper o.l., jævnes ud eller ligges i en bunke ved hver enkelt stolpe, med mindre andet er aftalt med bygherren.

8. TVISTER

I tilfælde af, at bygherren ikke mener at montagen er fuldført korrekt, vil Frank&Bil ApS fremsende en faktura på 90% af beløbet til straks betaling. Så snart de 90% betaling er betalt, vil Frank&Bil udbedre evt. fejl/mangler og fremsende en faktura på de resterende 10% til straks betaling. Skulle en tvist ikke blive afviklet, på tilfredsstillende vis, afgøres det ved retten, efter dansk lov.

9. BETALING

Frank&Bil ApS fremsender en faktura og et elektronisk betalingslink for montagen. Kunden betaler den straks efter montagen er tilendebragt.
(C) 2019 Lavet med NemmeHjemmesider.dk

Følg "Frank&Bil" på Facebook

Indhold indsat og redigeret af: Frank K. Adelholm
Ansvarlig: Frank&Bil v/ Frank K. Adelholm


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk