Frank&Bil - ApS

Tlf: 21 59 70 38, E-mail: Frankogbil@stofanet.dk

Betingelser, priser & betaling


Betingelser, priser & betaling

Betingelser, priser og betaling:

Arbejdstid:

Normal arbejdstid: 8 timer på hverdage mellem kl. 07 og 17, overtid (dvs. +8 timer) + 30%.

Udenfor normal arbejdstid: I de tilfælde kunden ønsker arbejdet udført på tider udenfor de almindelige hverdage mellem kl. 07 – 17, på regnes et tillæg på 30% pr. time.

Hvis ikke andet er aftalt, regnes tiden fra når bilen kører hjemmefra, til bilen er hjemme igen.

Der kan i de tilfælde det skønnes muligt, gives et fast tilbud (fast pris), eller et budget tilbud (+/- 10%), og i de tilfælde dette ikke er muligt, et prisoverslag (+/-20-25%).

Forbehold:

Når du kontakter Frank&Bil, er det er vigtigt at du som kunde beskriver opgaven og dine ønsker/krav så præcist som muligt, således at Frank&Bil har mulighed for at afgive et så præcist og korrekt tilbud som muligt.

Der tages i denne forbindelse forbehold for forhold ved opgaven der ikke har været oplyst, - været muligt visuelt at se, eller forudse ved inspektionen, forud for afgivelse af tilbuddet *).

I denne forbindelse påhviler det kunden, forud for Frank&Bil’s afgivelse at tilbud*) på en opgave, at oplyste om specielle forhold i forbindelse med opgaven, - fx ved hækklipning: fremmedlegemer og lign. i hækken, herunder stål hegn (hunde hegn), hegnstråd, hegnspæle o.l., eller ved jord- eller andre arbejder: forhold om forurening, betondæk/fundament/murbrokker, store sten, rør- eller kabelføring o.l.

Ødelægges Frank&bil's maskiner og udstyr eller forsinkes opgaven væsentligt, som følge af uoplyste mulige forhindringer, fremmedlegemer eller andet, i forhold til afgivet tilbud/overslag eller med ødelagt(e) maskine (hækkeklipper o.l.) til følge, påføres fakturaen de påløbne omkostninger til reparation samt forspildt arbejdstid.

*) "Tilbuddet" dækker i dette tilfælde over Fastpristilbud, budgettilbud og overslagstilbud. 

Hvis opgaven kræver større maskiner/udstyr såsom minigravere, frontlaster, plade-vibrator etc. pålægges prisen herfor separat, – bortset fra i de tilfælde hvor opgaven udføres til fast pris.

Der tages desuden forbehold for: Trykfejl, - åbenlyse regnefejl, - udsolgte varer, - mellemsalg, - leverandørsvigt, - udefra kommende prisstigninger, - force majeure, - samt andre forhold hvortil Frank&Bil ikke har nogen indflydelse.

Større/længerevarende opgaver:

Ved større og/eller længerevarende opgaver/vikaraftaler o.l. kan en timepris reduktion forhandles.

Priser:

   Pris kr.: 
Timepriser, (kr. pr time).  Excl. moms   Incl. moms 
Ordinær timepris er *):      328,00     410,00
Overtid/uden for normal arbejdstid ell. Nat: +30,00%
Weekend/helligdage:   +100,00%
​*) min. 2 timer, herefter beregnes pr. påbegyndt 1/4 time  656,00  820,00
   Pris kr.: 
Klipning af hæk:  Excl. moms   Inkl. moms
​< 1,8 meter i højde - 1 side, pris per meter       20,00       25,00
< 1,8 meter i højde - 2 sider, pris pr. meter       35,00       43,75
   
> 1,8 meter i højde - 1 side, pris pr. meter       25,00       31,25
> 1,8 meter i højde - 2 sider, pris pr. meter       40,00       50,00
   
Min pris. **)    650,00     812,50
**) Ved kækklipning er prisen inkl. hækklipper, oprydning efter klipning men excl. bortkørsel og afgift til genbrugsplads.    
   
Topskæring af hæk, pris aftales.    
   
 Pris kr.: 
Klipning af græs:  Excl. moms   Inkl. moms
< 500 m² - lille motor plæneklipper, bioklip         0,30         0,38
< 500 m² - lille motor plæneklipper, m/opsamler, excl. Kørsel og afgift til genbrugsplads         0,35         0,44
Min pris. (=460m²)    160,00     200,00
   
> 500 m² - plænetraktor, bioklip         0,35         0,44
Min pris. (=860m²)***)    300,00     375,00
***) Prisen er inkl. plæneklipper, oprydning efter klipning men excl. bortkørsel og afgift til genbrugsplads.    

 

Maskin priser ved arbejde på timebasis:  Pris kr.: 
  Excl. moms   Inkl. moms
Maskin timer (Jonsered) Bioklip        49,00        61,25
Maskin timer (Texas slåmaskine) Bioklip/opsamling        21,50        26,88
Buskrydder/stang hækkeklipper        19,75        24,69
Græstrimmer          8,00        10,00
Gasbrænder inkl. Gas        26,75        33,43
Maskin timer (Texas fejemaskine)        58,75        73,43
Rullestilads (op til 6,3m), dagspris      110,00      137,50

 

Rabatter:

Er der i forbindelse med en opgave lovet en rabat, gives denne kun på egne timer og forudsætter 100% rettiddig betaling af fakturaen. I tilfælde af manglende overholdelse af betalingsfrister bortfaldeer rabatter og andre lovet bespararelser og fradrag.

 

Kørsel til og fra arbejdsstedet samt pakning af bil:

Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer vi bruger på opgaven. Det betyder at man betaler timepris fra vi pakker bilen og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2 times pakning og transport i forbindelse med en opgave. (Dog, ved længere transporttid beregnes for faktisk forbrugt tid).

Brug af bil/trailer under arbejdet:

Bruges bil til arbejdsopgaven – f.eks kørsel af materialer, debiteres 3,80 kr pr km + moms, i alt 4,75 kr. pr km.

Bruges bil og trailer til arbejdsopgaven – f.eks kørsel af materialer og/eller affald, debiteres 4,75 kr pr km + moms, i alt 5,94 kr. pr km.

Håndværker- servicefradrag:

Husk at du sandsynligvis kan benytte håndværker- og/eller servicefradraget, læs mere under fanen "Håndværkerfradrag", klik her

 

Genbrugsplads:

Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr (pt. 164,00 + moms pr enhed (205,00 inkl. moms) pr. 1/1-2020) for brug af genbrugspladserne (Farligt affald + kr. 6,00 + moms/kg). Udgiften påføres fakturaen. Læs mere om Esbjerg Kommunes Genbrugsplads her: https://www.esbjergkommune.dk/erhverv/affald-energi-miljø/affald/erhverv-på-genbrugspladser.aspx (Er din kommune ikke Esbjerg, så tjek venligst selv priserne på kommunens hjemmeside.)

Værktøj:

”Frank&Bil” medbringer almindeligt håndværktøj, haveredskaber. Trailer medbringes mod tillæg pr. km. Forbrug af masker, klinger, kæder, bor, søm, skruer, beslag, fugemateriale, og andre forbrugsmaterialer, påføres fakturaen.

Pauser:

½ times frokostpauser betales af "Frank&Bil" – derudover kan der holdes 5 min. pause pr time, på kundens regning.

Betalingsbetingelser:

Mindre opgaver (op til 2 dage): Faktura dato + max. 3 hverdage.

Mellem opgaver (fra 2 dage til 1 uge): 50% ved start og rest ved fakturadato + max. 3 dage.  

Større opgaver (fra 1 uge og op): Aftales individuelt.

Rente ved for sen betaling: 1,5% pr. måned.

Betaling af materialer til opgaven:

Ved bestilling i kundens navn: Afregnes direkte til leverandøren, "Frank&Bil" er uden ansvar for denne type levering og evt. konsekvenser heraf.

Ved udlæg (gennem fakturering): Tillægges leverandørens faktura et tillæg iht. nedenstående tabel *). Fakturaen er forfalden til betaling straks ved modtagelse. 

Fakturering af materialer (gennem fakturering)

Fakturaer på mellem:

< 5.000,00

Fakturaer på mellem:

kr. 5.001,00 & 9.999,00

Fakturaer på mere end

> kr.10.000,00

Forbrugsvare (Træ, fliser, plader, søm, skruer osv.) 

+25,0%

+20,0%

+15,0%

Mindre hjælpemidler (masker, handsker, støvdragter osv.)

+20,0%

+17,5%

+15,0%

Færdige produkter (Vinduer, døre, køkkener osv.)

+15,0%

+12,5%

+10,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt. fragt-, emballage-, palle eller andre gebyrer fra externe leverandører, kan tilkomme og debiteres kunden.

Ejendomsforbehold:

Ved levering af varer til en opgave, forbeholder "Frank&Bil" sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil 100% betaling for de leverede varer, er modtaget fra kunden. 

Øvrige vilkår:

• Når ”Frank&Bil” i forbindelse med byggeopgaver bruger sin ekspertise og dermed påtager sig et øget ansvar, kan der, efter aftale med kunden, aftales en øget timepris.

• Ved længerevarende regulært vikararbejde kan der efter aftale arbejdes på andre vilkår. Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, giver vi gerne et tilpasset tilbud.

• Betaling – der fremsendes en faktura til betaling iht. ovenstående betalingsbetingelser. Efter seneste betalings dato, tilskrives rente efter gældende lovgivning.

• Afbestilling – ved afbestilling så tæt på starttidspunktet at det afstedkommer tabt arbejdsfortjeneste faktureres et rimeligt beløb i forhold til den bookede periode og det konkrete tab.

• ”Frank&Bil” kan uden ansvar ophæve en indgået aftale fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure.

• Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.

• ”Frank&Bil” forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejds-forholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed fra kundens side, faktureres fuldt ud for den bookede periode.

• Broer og færger betales af kunden.

• Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.

 

Opdateret pr: 01-02-2020


(C) 2019 Lavet med NemmeHjemmesider.dk

Følg "Frank&Bil" på Facebook

Indhold indsat og redigeret af: Frank K. Adelholm
Ansvarlig: Frank&Bil v/ Frank K. Adelholm


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk