Frank&Bil - ApS

Tlf: 21 59 70 38, E-mail: Frankogbil@stofanet.dk

Betingelser, priser og betaling, rev. 04 gældende fra 01.01.2022


Betingelser, priser og betaling, rev. 04 (Gældende fra og med 01.01.2022):

 

Arbejdstid:

 

 

Normal arbejdstid: 8 timer på hverdage mellem kl. 07 og 17, overtid (dvs. +8 timer) + 30%.

 

Udenfor normal arbejdstid: I de tilfælde kunden ønsker arbejdet udført på tider udenfor de almindelige hverdage, mellem kl. 07 – 17, på regnes et tillæg på +30% pr. time.

Hvis ikke andet er aftalt, regnes tiden fra når bilen kører hjemmefra, til bilen er hjemme igen.

Der kan i de tilfælde det skønnes muligt, gives et ”fastpristilbud” (fast pris), et budget tilbud (+/- 10%), og i de tilfælde dette ikke er muligt, et prisoverslag (+/-20-25%).

 

 

 

Forbehold:

 

 

Når du kontakter Frank&Bil, er det er vigtigt at du som kunde beskriver opgaven og dine ønsker/krav så præcist som muligt, således at Frank&Bil har mulighed for at afgive et så præcist og korrekt tilbud som muligt.

Der tages i denne forbindelse forbehold for forhold ved opgaven der ikke har været oplyst, - ikke været muligt visuelt at se, eller forudse ved inspektionen, forud for afgivelse af tilbuddet *).

I denne forbindelse påhviler det kunden, forud for Frank&Bil’s afgivelse at tilbud*) på en opgave, at oplyste om specielle forhold i forbindelse med opgaven, - fx ved hækklipning: om der er fremmedlegemer og lign. i hækken, herunder stål hegn (hunde hegn), hegnstråd, hegnspæle o.l., eller ved jord- eller andre arbejder: forhold om forurening, betondæk/fundament/murbrokker, store sten, rør- eller kabelføring o.l.

Ødelægges Frank&bil's maskiner og udstyr eller forsinkes opgaven væsentligt, som følge af uoplyste mulige forhindringer, fremmedlegemer eller andet, i forhold til afgivet tilbud*) eller med ødelagt(e) maskine (hækkeklipper o.l.) til følge, påføres fakturaen de påløbne omkostninger til reparation samt forspildt arbejdstid.

Hvis opgaven kræver større maskiner/udstyr såsom minigravere, frontlaster, plade-vibrator, stillads, etc. pålægges prisen herfor separat, – bortset fra i de tilfælde hvor opgaven udføres til fast pris hvori dette er inkl.

Der tages desuden forbehold for: Trykfejl, - åbenlyse regnefejl, - udsolgte varer, - mellemsalg, - leverandørsvigt, - udefra kommende prisstigninger, - force majeure, - samt forhold hvortil Frank&Bil ikke har nogen indflydelse.

 

 

 

Større/længerevarende opgaver:

 

 

Ved større og/eller længerevarende opgaver/vikaraftaler o.l. kan en timepris reduktion forhandles.

 

 

 

 

Priser:

 

 

 

 Pris kr./time: 

Timepriser, (kr. pr time).

 Excl. moms 

 Inkl. moms 

Ordinær timepris er *):

        375,00

        468,75

Overtid/uden for normal arbejdstid ell. Nat:

+30,0%

Weekend/helligdage:  

+100,0%

​*) dog min. 2 timer, herefter beregnes pr. påbegyndt 1/4 time

        750,00

        937,50

 

 Pris kr./m2: 

Klipning af hæk:

 Excl. moms 

 Inkl. moms

​< 1,8 meter i højde - 1 side, pris per meter

          26,80

          33,50

< 1,8 meter i højde - 2 sider, pris pr. meter

          43,00

          53,75

 

 

> 1,8 meter i højde - 1 side, pris pr. meter

          31,00

          38,75

> 1,8 meter i højde - 2 sider, pris pr. meter

          47,20

          59,00

 

 

Min pris. **)

        750,00

        937,50

**) Ved kækklipning er prisen inkl. hækklipper, oprydning efter klipning men excl. bortkørsel og afgift til genbrugsplads.

 

 

Topskæring af hæk,

Pris aftales.

​Ved klipning af hæk i skel (mod nabo) klippes på vegne af kunden (rekvirenten), Frank&Bil er uden ansvar for gensidige aftaler med nabo om evt. højde på hækken, det påhviler kunden (rekvirenten) forud for arbejdets begyndelse af aftale evt. ændringer i højden på den klippede hæk.

 Pris kr./m2: 

Klipning af græs:

 Excl. moms 

 Inkl. moms

< 500 m² - lille motor plæneklipper, bioklip

            0,38

            0,47

< 500 m² - lille motor plæneklipper, m/opsamler, excl. Kørsel og afgift til genbrugsplads

            0,43

            0,54

Min pris. (=460m²)

        188,50

        235,63

 

 

> 500 m² - plænetraktor, bioklip

            0,45

            0,56

Min pris. (=860m²)***)

        353,60

        441,95

***) Prisen er inkl. plæneklipper, oprydning efter klipning men excl. bortkørsel og afgift til genbrugsplads.

 

 

 

Maskin priser ved arbejde på timebasis:

 Pris kr./time: 

 

Excl. moms 

 Inkl. moms

Maskin timer (Jonsered) Bioklip

       57,88

       72,35

Maskin timer (Texas slåmaskine) Bioklip/opsamling

       25,80

       32,25

Buskrydder/stang hækkeklipper

       23,60

       29,50

Græstrimmer

         9,64

       12,05

Gasbrænder inkl. Gas

       32,20

       40,25

Maskin timer (Texas fejemaskine)

       69,80

       87,25

Rullestilads (op til 6,3m), dagspris

     134,00

     167,50

 

 

 

Der tages til enhver tid forbehold for:

 

 

Uforudsete tillægs udgifter, vejrlig og andet, samt forhold det ikke var muligt at forudse på tidspunktet for afgivelse af tilbud, budgettilbud eller prisoverslag.

Herudover tages forbehold for udsolgte varer, leverandørsvigt, mellemsalg ("først til mølle...") samt eksterne prisstigninger.

For overslags- og budget tilbud, arbejdes der efter faktisk forbrug af timer og materialer, dvs. at fakturaen fremsendes reguleret iht. antal af faktisk forbrug af både timer og materialer, hvorimod du kan være sikker på at enhedspriserne forbliver uændret, med mindre udefra kommende væsentlige prisstigninger gør sig gældende.

Ønskes en "fastpris", for at sikre sig mod uforudsete overraskelser tillægges overslags- og budget tilbuds priserne +15%, dog gælder forbehold vedr. uforudsete udgifter stadig.

 

 

 

Rabatter:

 

 

Er der i forbindelse med en opgave lovet en rabat, gives denne kun på egne timer og forudsætter 100% rettidig betaling af fakturaen. I tilfælde af manglende overholdelse af betalingsfrister bortfalder rabatter og andre lovede besparelser og fradrag.

 

 

 

Kørsel til og fra arbejdsstedet samt pakning af bil:

 

 

Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer vi bruger på opgaven. Det betyder at man betaler timepris fra vi pakker bilen og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2 times pakning og transport i forbindelse med en opgave. (Dog, ved længere transporttid beregnes for faktisk forbrugt tid).

 

 

 

Brug af bil/trailer under arbejdet:

 

 

Bruges bil til arbejdsopgaven – f.eks kørsel af materialer, debiteres kr. 4,42 pr. km + moms, i alt kr. 5,53 kr. pr. km.

Bruges bil og trailer til arbejdsopgaven – f.eks kørsel af materialer og/eller affald, debiteres kr. 5,66 pr. km + moms, i alt kr. 7,07 pr. km.

 

 

 

Håndværker- servicefradrag:

 

 

Husk at du sandsynligvis kan benytte håndværker- og/eller servicefradraget, læs mere under fanen "Håndværkerfradrag", klik her.

 

 

 

Genbrugsplads:

 

 

Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr (pt. kr. 230,00 + moms pr. enhed (kr. 287,50 inkl. moms) pr. 1/1-2021) for brug af genbrugspladserne (Farligt affald + kr. 6,00 + moms/kg). Udgiften påføres fakturaen. Læs mere om Esbjerg Kommunes Genbrugsplads her: Genbrugspladser - erhverv (GenBizz) (esbjerg.dk)  (Er din kommune ikke Esbjerg, så tjek venligst selv priserne på kommunens hjemmeside.)

 

 

 

Værktøj:

 

 

”Frank&Bil” medbringer almindeligt håndværktøj, haveredskaber. Trailer medbringes mod tillæg pr. km. Forbrug af masker, klinger, kæder, bor, søm, skruer, beslag, fugemateriale, og andre forbrugsmaterialer, påføres fakturaen.

 

 

 

Pauser:

 

 

½ times frokostpauser betales af "Frank&Bil" – derudover kan der holdes 5 min. pause pr time, på kundens regning.

 

 

 

Betalingsbetingelser:

 

 

Mindre opgaver (op til 2 dage): Faktura dato + max. 3 hverdage.

(C) 2019 Lavet med NemmeHjemmesider.dk

Følg "Frank&Bil" på Facebook

Indhold indsat og redigeret af: Frank K. Adelholm
Ansvarlig: Frank&Bil v/ Frank K. Adelholm


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk